نام كاربري :
رمز عبور :
فراموشي رمز
عضويت
 
Ömər  (RSS)    Müaviyə  (RSS)    Əbu Bəkr  (RSS)    Osman  (RSS)    Sair  (RSS)    Səhabələr  (RSS)    Şübhələrə cavab  (RSS)   
Müavİyə dövründə təməttö’ həccİ sonnat.net


Müavİyə dövründə təməttö’ həccİ

Müavİyə dövründə təməttö’ həccİ

Hədisləri araşdırdıqda aydın olur ki, Müaviyə dövründə də təməttö’ həcci mövzusunda ixtilaflar davam etmişdir. Müaviyə bu məsələdə Ömər və Osmanın mövqeyini qorumağa çalışmışdır. Amma müsəlmanların bir hissəsi ona e’tiraz edərək , əmrinə tabe olmamışlar. “Səhih Müslüm”də Sə’din belə dediyi nəql olunur: “Müaviyə Allaha küfr etdiyi bir vaxtda biz təməttö’ həccini yerinə yetirirdik.”[1]


Nəhayət 2-cİ xəlİfənİn göstərİşİ unuduldu

Həzrət Əli (ə)-ın və bir qisim müsəlmanların sə’yləri nəticəsində, nəhayət, təməttö’ həcci Peyğəmbər (s) dövründəki kimi yerinə yetirilməyə başladı, hətta sonradan əhli sünnə fəqihləri Ömərin fətvasına zidd fətva verdilər. Şafeilər dedilər: “Şəxs necə həcc etməkdə azaddır...”[2]


 


 


--------------------------------------------------------------------------------


[1] “Səhih Müslüm”, kitabül-həcc, səh. 533, hədis 1225.


[2] Əl-fiqhu ələl-məzahibil ərbəə, cild-1, səh-688

 


Ad
E-mail
*Mətn
Göndər